Kort

Det viser seg nå at det i tillegg er i ubalanse, hvilket fører til at det kan havarere. John O. Egeland i Dagbladet har historien.  Så spørs det om våre folkevalgte også har samme oppfatning.

Les også

Les også