Kort

Nettverk av EØS-borgere selger identiteten sin og skaffer opphold til personer i det kriminelle arbeidslivet, som undergraver det norske. NRK

Les også

Les også