Med lavere oljeinntekter, økende forskjeller og mange innvandrere, ligger det an til større politiske spenninger i Norge. Halvor Tjønn

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629