Kort

Gambias diktator utnytter strømmen av gambiere til Europa som pengemaskin, aksepterer ikke avviste asylsøkeres retur til hjemlandet. Den korte avis

Les også

Les også