Mindreårige prostituerer seg på norske asylmottak uten at myndigheter reagerer, ifølge FAFO-rapport. Dagbladet

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629