Kort

Mindreårige prostituerer seg på norske asylmottak uten at myndigheter reagerer, ifølge FAFO-rapport. Dagbladet

Les også

Les også