Eierne av offentlig finansierte asylmottak med råte, mugg og dårlig luft tar ut millioner av kroner i godtgjørelse. VG

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629