Kort

Eierne av offentlig finansierte asylmottak med råte, mugg og dårlig luft tar ut millioner av kroner i godtgjørelse. VG

Les også

Les også