Under Mario Draghi har Den europeiske sentral­banken ført en ekspansiv penge­politikk, men den økonomiske veksten er beskjeden. E24

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629