Kort

Under Mario Draghi har Den europeiske sentral­banken ført en ekspansiv penge­politikk, men den økonomiske veksten er beskjeden. E24

Les også

Les også