Interlude

Denne lille perlen er et ungdomsverk av Anton Webern (1883-1945), som var en av pionerene på utvidet tonalitet. I denne strykekvartetten er han imidlertid på senromantisk grunn, klart inspirert av Brahms.

Les også

Les også