Fem professorer ved Universitetet i Oslo forklarer at et universitet som ikke er uavhengig, heller ikke kan være maktkritisk. Aftenposten

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629