Kort

Regjeringen er i ferd med å foreta enda en suverenitetsavståelse, idet den går inn for å outsource finanstilsynet til Brussel. Stortinget skal avgi innstilling i en kompleks sak på kort tid. «Dekkoperasjon» er tittelen på Bjørgulv Braanens leder i Klassekampen.

Les også

Les også