Kort

Skuffede migranter forsøker å svømme tilbake til Tyrkia fra Hellas. Breitbart

Les også

Les også