Det innvandret omtrent like mange som ble født i løpet årets tre første måneder. Vi er blitt 5.223.300 personer i landet. Dagbladet

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629