Kort

Det innvandret omtrent like mange som ble født i løpet årets tre første måneder. Vi er blitt 5.223.300 personer i landet. Dagbladet

Les også

Les også