Kort

Rasismen og jødehatet florerer i de høyeste sjikt av England. Leder av en populær ‘anti-kolonial’ organisasjon ved Oxford skryter av eget rasehat. The Telegraph

Les også

Les også