Kort

I motsetning til det statsminister Löfven sier til Financial Times, viser svensk økonomi alvorlige sykdomstegn, hvor det er underskudd på statens finanser i en tid med økonomisk vekst, og antall arbeidsudyktige innvandrere øker, skriver to økonomer tilhørende tenketanken Timbro i Expressen.

Les også

Les også