Kort

I et rettsforlik med statsadvokaten i New York innrømmer Goldman Sachs villedende forretninger før finanskrisen, og betaler milliardbot. Nettavisen

Les også

Les også