I et rettsforlik med statsadvokaten i New York innrømmer Goldman Sachs villedende forretninger før finanskrisen, og betaler milliardbot. Nettavisen

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629