Kort

Varmedektorer er installert på Øresundbroen for å stanse asylsøkere. The Local

Les også

Les også