Kort

Regjeringen har gitt utlendingsmyndighetene instruks om tilbakekallelse av oppholdstillatelse ved bortfall av beskyttelsesbehov. NTB/Nettavisen

Les også

Les også