Kort

«Pappa er tørst, mamma skal hente vann». Maria Khans kronikk om den andre kulturen i Norge. Hun hater forskjellsbehandlingen hun ble utsatt for. NRK

Les også

Les også