Det er laget et opprop som ber media  skille mellom islamkritikk og muslimhat. Journalisten

Les også