Døren på et asylmottak-in-spe i Randaberg er blitt påklistrert et bilde av Osama bin Laden med teksten «refugees not welcome». NRK Rogaland

Les også