Den estimerte fruktbarheten for kvinner i Norge er pga. «strukturelle forhold i samfunnet» sunket fra 1,98 barn i 2009 til 1,73 i 2015. NRK Trøndelag

Les også