50 asylsøkere ved Hvalsmoen mottak protesterte mot boforhold (fengsel), mat (dårlig) og saksbehandlingstid (for lang). NRK Buskerud

Les også