Norges forholdsvis lave økonomiske kompleksitet (mangfold?) gjør livet etter oljen vanskelig, skriver Markus N. Reitan hos Minerva.

Les også