Fremste predikator for den enkelte stats stabilitet? Hvordan kvinner behandles. Mer enn etno-religiøse spenninger, demokrati- og velstandsnivå.  Foreign Policy

Les også