Det finnes ingen rettferdig asylpolitikk så lenge de med størst behov for beskyttelse aldri når Europa. Astrid Meland i VG

Les også