Syriske familier ser seg nødt til å selge døtrene sine for å betale menneskesmuglere, i følge godhets-bigshot. NRK

Les også