Kort

Asylsøkere ved politiets utlendingsenhet i Oslo blir kontaktet av islamister som stiller spørsmål og opptrer ubehagelig. Dagbladet

Les også

Les også