Kort

Våpensalget tredobles, selvforsvarkursene er fulle og salget av pepperspray går strykende i Tyskland. Daily Mail

Les også

Les også