Kort

Nyhetene om de uhyrlige tilstandene i Sverige har nådd Daily Mail.  EU blir stadig mindre attraktivt sett fra Tåkeøya.

Les også

Les også