Kort

En muslimsk pressgruppe sier at tyskerne må forby alkohol for få å slutt på taharrush gamea-overgrepene. Dette hjelper sikkert på stemningen. Daily Mail

Les også

Les også