Kort

Tall for 2015 fra Politidistrikt Øst viser en 20 prosents økning i antall anmeldte voldtekter. NRK Østfold

Les også

Les også