Kort

VG: Førsteamansuensis Heidi Biseth og høgskolelektor Tony Burner tror vi blir «ukomfortable» av å se noen som ser annerledes ut enn oss. Problematisk i en tid hvor muslimer opplever økt skepsis sier duoen.

Les også

Les også