Kort

Hundrevis av asylsøkere i Norge har bilder av avkappede hoder, drepte barn og terrorisme , skriver Daily Mail som henter nyheten fra Nettavisen.

Les også

Les også