Kort

Eritreere som får asyl i Norge trues og presses for penger av hjemlandets myndigheter, og de fleste betaler. Lars Akerhaug i Minerva

Les også

Les også