Kort

Mens politiet forgjeves lette etter den utviste dobbelt­drapsmannen-to-be, mottok han penger fra NAV. VG

Les også

Les også