Kort

1.700 forsvunne asylsøkere er en samfunnsrisiko, forklarer Kjell-Ola Kleiven. Hva vil myndighetene gjøre?

Les også

Les også