Kort

Det skal ikke mer til enn noen fornuftige ord i en debatt med Hege Storhaug før hylekoret er i gang. Dagbladet

Les også

Les også