Nytt

Valgdagsmålinger viser at danskene har stemt nei til å oppgi sitt rettsforbehold. Dermed blir Danmark stående utenfor bindende vedtak på migrantområdet.

Les også

Les også