Kort

Da en 23-årig syrisk asylsøker kom til Storskog med sin gravide 14 år gamle kone og deres barn, hersket kollektiv taushet. NRK Finnmark

Les også

Les også