Kort

Landet er rede til å ta imot nesten 5.000, men venter ikke flere enn 50 før jul. Portugal News

Les også

Les også