Kort

Asylsøkere i mottaket på Råde vil ikke dele telt med folk fra andre land fordi det lett oppstår konflikter. VG

Les også

Les også