Utlendingsloven skal endres slik at det er mulig å stanse urettmessige asylsøkere på grensen. VG

Les også