Kort

Vi kan ikke ha samfunnsfaglærere med ekstreme meninger, altså andre enn lærebokens, mener Hadia Tajik. Knut Olav Åmås gir henne voksenopplæring. NRK

Les også

Les også