Kort

3.578 asylsøkere er kommet fra Russland til Finnmark i år. 22 har fått avslag, og 5 er uttransportert. Byråkrati og ankemuligheter tar tid. TV2

Les også

Les også