Angelia Merkel går i forveien mot Europas endedikt. FAZ

Les også