Kort

Pressen svikter sitt kall når den ikke problematiserer masseinnvandringen, skriver Per Edgar Kokkvold i Aftenposten.

Les også

Les også