Kort

Det moralske rammeverket venstresiden har satt opp for seg selv er vanskelig å slippe ut av. En kursendring kan ikke forventes. The American Interest

Les også

Les også