Kort

US spesialsyrker som settes inn i Syria skal bare sloss mot IS. The Guardian

Les også

Les også