Lenge kjent på Document.no, men enkelte saker må gjentas i det uendelige – vekst i utviklingsland øker migrasjonen. Minerva

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629