Kort

Lenge kjent på Document.no, men enkelte saker må gjentas i det uendelige – vekst i utviklingsland øker migrasjonen. Minerva

Les også

Les også