Kort

Seks av 22 afghanere som ble tvangsreturnert i 2007, bor i dag i Norge – andre i Europa, ingen i Afghanistan. Klassekampen

Les også

Les også